D&G道歉後有乜睇?

副刊版 2018/11/30

分享:

D&G事件最後是兩位始創人出來,以普通話講句「對不起」。別以為風波發展至此已沒啥堪看,可觀察的事多着呢:

一、意大利電視台Nove就此事惡搞,找來兩位演員模仿D&G的道歉場景,先故意說錯是「我們想向全世界的日本人道歉」,然後形容中國人和日本人很相似,更暗諷隨地吐痰、吃狗肉的行為,又說「他們會瘋狂抄襲我們的一切」。主持人自稱住在米蘭華人區,「覺得中國人還是很友好的,反正自己已習慣了他們隨地吐痰」。近年外國品牌郁啲就被中國人民揚言集體杯葛的情況,見過不少,甚至見怪不怪。外國品牌不一定喜歡中國人,但必定喜歡人民幣,惟有揸頸就命叩頭沙冧道歉全套做齊,總之要乜俾乜,雨過天青又再袋袋平安。但意大利這間電視台,沒有要打入中國市場的包袱,所以「用強大人民(幣)力量打垮敵人」這招就無用武之地了,如何是好?以往中國人民那些在外國品牌萬試萬靈的威嚇句,如:「給我滾!」「抵制罷買!」或「有種不要來!」,若如今對着一間毋須賺你人仔、話之你的小小意大利電視台說出口,講了對方無動於衷或笑番你轉頭,那未免太失霸氣了吧?!面對人家毋須買你怕的局面,究竟如何在無得用喊出來驚天地泣鬼神的「經濟威嚇」下,展現霸氣呢?

二、事到如今,D&G拍了片道歉,那民族尊嚴和顏面呢個波就交番俾中國人民了。Stefano Gabbana口口聲聲當住全世界稱中國是五嚿米田共,若兩個意大利人只在鏡頭前講聲duibuqi,中國人民即再無事發生般繼續買呀買,那最終究竟是誰在辱華?只要繼續留意D&G在中國每季的銷量,便知答案。

中國自經濟力量成大佬後,人民無時無刻都在告訴全世界:「咱們」唔講得少,亦唔講得笑。老老實實,在社交網絡郁啲就閒閒哋成億人叫你「滾!」,你唔驚呀?中國人民力量確實唔嘢少㗎,但我希望,此力量將來可發揮得更極致,當他們下次見到央視春晚像去年般,有中國女藝人塗黑臉、刻意把臀部弄大扮演黑人,又或用一名非洲裔表演者飾演猴子角色時,會同樣撲出來正氣凜然地指出「辱非」!

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版