Broken Skull Sessions

副刊版 2021/10/07

分享:

分享:

不夠認識我的朋友,知道我原來喜歡睇摔角時,都有點詫異:「全部假嘅,都唔係真打,有乜好睇?」

其實,當年是一位在大機構工作的前輩智者,介紹我看WWE世界摔角娛樂:「係,就係因為明知係假嘅,但係佢場場爆棚,

...

撰文 : 鄭丹瑞

欄名 : 依然快樂

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版